Hygiejnisk rengøring

Kursus for personer som udfører hygiejnekontrol, f.eks. teamledere, serviceleder og konsulenter.

Om kurset

Det er velkendt, at sygdom som følge af mangelfuld rengøring og forkert hygiejnisk adfærd i sundhedssektoren årligt koster det danske samfund en milliardregning pga. indlæggelse på hospital, øget pres på hele behandlingssystemet, medicin mv. – for ikke at tale om de menneskelige omkostninger som sygdom betyder for den enkelte borger, pårørende og samfund.

Undersøgelser viser, at helt op til 35% smitte kan undgås ved god forebyggende hygiejne og rengøring. Effektiv afbrydelse af såkaldte smitteveje kan ske ved at rengøre med infektionshygiejnisk fokus efter standarden DS 2451-10.

På kurset Infektionshygiejnisk rengøring får du med udgangspunkt i standarden DS 2451-10, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren, krav til rengøring viden om, hvorledes man gør rent med fokus på fjernelse af smitstof, således at infektioner forebygges.

Indhold

Du får en grundig indføring i principperne for rengøring og kvalitetskontrol i sundhedssektoren. På kurset får du bl.a. viden om:
 • Overblik over indhold i DS 2451-10, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren
 • Sammenhængen mellem INSTA 800 og DS 2451-10
 • Gennemgang af kritiske styringspunkter
 • Hygiejneniveauer
 • Risikograder og risikofaktorer
 • Kendskab til risiko for smittespredning på de forskellige hygiejneniveauer
 • Kendskab til hygiejne ved brug af rengøringsmidler, vand og rengøringsudstyr
 • Hygiejnekrav til rengøringsudstyr samt vedligehold af dette
 • Kendskab til optørring af spild og forurening med humant biologisk materiale
 • Praktisk træning i inspektion af de 10 kritiske risikopunkter (den praktiske træning foregår på et hospital tæt på kursusstedet).


Målgruppe

Kurset henvender sig til ansatte i sundhedssektoren (hospitaler, klinikker, plejecentre mv.), der arbejder med og/eller er ansvarlige for rengøring og/eller kvalitetskontrol. Kurset er relevant for aktører i sundhedssektoren, hvad enten man benytter interne medarbejdere til rengøring og kvalitetskontrol eller man har udliciteret opgaven til en ekstern rengøringsleverandør.
Herudover henvender kurset sig til alt sundhedspersonale med en særlig interesse i infektionshygiejnisk rengøring.


Värde

Efter kurset vil du som deltager være:
 • grundigt indført i principperne for DS 2451-10 og sammenhængen med INSTA 800
 • i stand til at fastlægge niveauer for renhed af overflader samt at anvise arbejdsprocesser, der fører til opnåelse af de fastlagte hygiejneniveauer
 • i stand til at opstille et rengøringssystem, der kan bidrage til forebyggelse af infektioner
 • i stand til at bidrage til at styre rengøringsindsatsen og derved dokumentere, forbedre og opretholde hygiejneniveauet.

Undervisere

 • Dennis Andersen, Direktør, Andersen Control ApS
 • Charlotte Nørremark Hechmann, ledende auditor, DS Certificering.

 • Pris

  kr. 9800,- ekskl. moms
  Prisen dækker kursusmateriale, DS 2451-10 standarden, afsluttende test og fuld forplejning. 

  Kursusprisen er ekskl. ophold dvs. ekskl. overnatning og middag.
  Ophold kan tilvælges og koster 1120 kr. inkl. moms som erlægges direkte til kursusstedet inden afrejse. Hvis du ønsker at vi bestiller ophold kan dette vælges ved tilmelding.

  Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere til samme arrangement gives 10 % rabat.

  Se desuden afbestillingsbetingelser og praktiske oplysninger om kurser, konferencer og temadage hos DS Certificering A/S på forsiden af kursuskalenderen.
  Kursuslængden er 2 dage 
  853
  862
  863