Cleaning method and equipment (Swedish)

I kursens innehåll kommer vi att fokusera på följande:

Om kursen

Inget städobjekt är det andra likt – förutsättningarna varierar - vilket innebär att man inte statiskt kan välja rengöringsmetod och utrustning. Metod och utrustning måste anpassas till förutsättningarna och till de krav som exempelvis INSTA 800 och hygienstandarden DS 2451-10 ställer upp för de objekt som skall städas och rengöras. I kursen ingår bland annat genomgång av de vanligaste metoderna dess uppbyggnad och funktion i material samt skötsel och underhåll av rengöringsutrustningen för att kunna säkerställa kvalitet och hygien i den städning som skall utföras.

Innehåll

Pedagogiken som tillämpas är även här den så kallade SE-HÖRA och GÖRA – pedagogiken där korta föreläsningspass varvas med individuella och gruppvisa arbetsuppgifter.

Grunden är baserad på två kursdagar samt en repetitonskursdag och med disposition som följer nedan.

Mellan de två första kursdagarna och repetitionskursdagen följer ett antal veckor med repetitionsuppgifter som deltagarna gör på egen hand. Dessa uppgifter sänds sedan in till kursledningen veckovis och respektive deltagare får ihop med detta personlig ”feed back” på sina genomförda repetitionsuppgifter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till:

  • Städpersonal
  • Arbets- och teamledare
  • Drift- och planeringsansvariga

 

Kursen är relevant för annställda som arbetar i städföretag, sjukhus, vårdhem, institutioner, köpcentra, transportbranschen, hotell osv.

Kursen kan också med fördel ”skräddarsys” och anpassas till kundspecifika objekt och genomföras i anslutning till dessa.

Utbildare

Berth Holm
info@how2clean.org

Pris

SEK 15300, - ex. MOMS
I priset ingår utbildningsmaterial och alla måltider under dagen. Boende ingår inte i priset. Samtidigt, inskrivning av 3 eller mer från samma företag till samma kurs ger 10 % rabatt.
Se även annullering och praktisk information om kurser, konferenser och seminarier på www.how2clean.org

Detaljer

Kursen bör kompletteras med kunskap om rengöringskvalitet INSTA 800 (SIS 627801), samt hygienisk rengöring i vårdmiljöer enligt DS 2451-10 SV

Disposition till kursen hittar ni här


Application

831
841
844