Certifiering

I senaste edition av INSTA 800:2018, finns krav på certifiering av personal i nivå 3 och 4. Dessa nivåer riktas mot olika funktioner hos leverantör, kund och konsulter.

På nivå 3 är det:
  • Hos leverantören, arbetsledare, teamledare och daglig kontaktperson 
  • Hos kunden, inköpare, daglig kontaktperson
  • Hos konsulten, kontrollant
Se kursbeskrivningen här

På Nivå 4 är det:
  • Hos leverantören, planerare, kalkylerare och avtalsansvarig kontaktperson
  • Hos kunden, avtalsansvarig kontaktperson
  • Hos konsulten, anbudskonsult och utbildare
Se kursbeskrivningen här

Som det första företag i Sverige gör vi personcertifiering i INSTA 800, med certifikat från ackrediterad certificeringsorgan, DNV-GL.

Ni kan anmäla är via aktuella kurser.

Intresseanmälan

802
811