Enkel användar licens

Du kan i lugn och ro sitta vid en egen dator och genomföra utbildningen.

Med en enkel licens till endast €149,- får Du precis det som erfordras:

  • Grunderna i utbildningen avseende kvalitetsstandarden INSTA 800, nivå 2.
  • Träningsmöjlighet, där Du kan upprepa utbildningen obegränsat i upp till 3 månader tills Du har avlagt godkänd test.
  • Intyg som dokumenterar dina kunskaper i INSTA 800.


Courses

Intresseanmälan

802
810
820