Lärarledd utbildning

How 2 Clean erbjuder olika typ av lärarledd utbildning.

Hygienstädning i vårdmiljöer

Denna utbildning er baserad på hygienstandarden DS 2451-10 sv, som er normativ till INSTA 800. Dvs. om INSTA 800 används som städsystem inom vården, skall ni också använda denna hygienstandard. Standarden kompletterar  INSTA 800 på hygiendelen av städkontroll.

Du hittar standarden här.


Motivation och pedagogik

Denna utbildning gör det möjligt för dig som ansvarar att utbilda personal i egen organisation, att uppleva framgång. Om man har lärt sig mycket och fått kunskap om system och metod, er det inte självklart att man kan överföra denna kunskap till andra menniskor. På denna utbildning blir du coachede via pedagogisk förmedling och interaktiv uppföljning


Rengöringsmetod och utrustning

Resultat av all rengöring beror på metod och utrustning. Speciell inom rengöring enligt INSTA 800, där ytsmuts utvärderas er det viktigt att ha kunskap om rätt metod och utrustning. Kursen bygger på kunskap om olika metoder och ytor. 
802
813