Hygienisk rengöring i vårdmiljöer (DS 2451-10)

En kurs för personer som utför hygienkontroll, till exempel teamledare, arbetsledare och konsulter.

Om kursen

Det är väl känt att den sjukdom som en följd av otillräcklig rengöring och felaktig hygien beteende i sjukvård kostar årligen svenska samhället en miljard räkning på grund av sjukhusvistelse, ökat tryck på vård, medicin, osv. - För att inte nämna den mänskliga kostnaden av det som sjukdomen innebär för individer, familjer och samhällen.

Studier visar att upp till 35 % infektion kan förhindras genom förebyggande hygien och rengöring. Effektiv avbrytning av så kallade smittvägar kan göras genom att rengöra med infektion hygienisk fokus efter DS 2451-10.

Kursen Infektion hygienisk rengöring du får baseras på standarden DS 2451-10, Hantering av infektionskontroll inom hälso-och sjukvård. Här får du kunskap om hur man rengör, med inriktning på undanröjande av smittämnet så att infektioner kan förebyggas.

Innehåll

Du får en grundlig introduktion till principerna för rengöring och kvalitet i vården. På kursen kommer du att få Kunskap om:
 • Översikt av innehållet i DS 2451-10, hantering av infektionskontroll inom hälso-och sjukvård
 • Förhållandet mellan INSTA 800 och DS 2451-10
 • Genomgång av kritiska kontrollpunkter
 • Hygien Nivåer
 • Risknivåer och riskfaktorer
 • Kunskap om risken att infektera inom de olika hygien nivåer
 • Kunskap om hygien vid användning av rengöringsmedel, vatten och städutrustning
 • Hygienkraven för rengöring av utrustning och underhåll av denna
 • Kunskap om att städa upp spill och kontaminering med human biologiskt material
 • Praktisk utbildning i kontroll av de 10 kritiska riskpunktar (den praktiska träningen sker på ett sjukhus, vårdcentral nära utbildningscentret).

Målgrupp

Kursen är avsedd för vård- och städpersonal (sjukhus, vårdcentraler, Värde Efter kursen kommer du att: vårdhem, osv.), som arbetar med och/eller ansvarig för rengöring och/eller kvalitetskontroll.

Kursen är relevant för aktörer inom vårdsektorn, oavsett om du använder intern personal för rengöring och kvalitetskontroll, eller har lagt ut jobbet till en extern rengöring leverantör.

Dessutom vänder kursen till all vårdpersonal med ett särskilt intresse i smittsam hygienisk rengöring.

Utbildningsform:
Du kommer att introduceras till principerna för rengöring efter DS 2451-10 och du får verktyg, utbildning och feedback, så att du efter avslutad kurs kan införa metoden på egen arbetsplats.
Undervisningen är organiserad som en kombination av teoretiska presentationer, grupparbeten och diskussioner.

Värde

Efter kursen kommer du att:
 • grundligt introduceras till principer DS 2451-10 och sambandet med INSTA 800
 • kunna bestämma nivåerna av renhet på ytorna samt att utföra de moment som leder till uppnåendet av de fastställda hygieniska nivåerna
 • kunna tillhandahålla ett rengöringssystem som kan bidra till att förebygga infektioner
 • kunna bidraga till att hantera rengöringsresurs och därmed dokumentera, förbättra och upprätthålla nivån på hygienen

Utbildare

Dennis Andersen
info@how2clean.org

Pris

SEK 11530, - ex. MOMS
I priset ingår kursmaterial, DS 2451-10 -standarden och alla måltider under dagen. Boende ingår inte i priset. Samtidigt, inskrivning av 3 eller mer från samma företag till samma kurs ger 10 % rabatt.
Se även annullering och praktisk information om kurser, konferenser och seminarier på www.how2clean.org

Detaljer

Kursen bör kompletteras med kunskap om INSTA 800 (SIS 627801)
Rengöring kvalitet - System för utveckling och utvärdering av städkvalitet.

Se program här

Kursen är 2 dagar

Plats

Se aktuella kurser

Tidpunkt

Se aktuella kurser

Intresseanmälan

802
813
824