Tjänster

Här hittar du vår e-learning

Gå direkt till köp av standard som How 2 Clean använder

Få personcertifikat på din kunskap

Få möjlighet att göra utbildning i egna lokaler till ett lägra pris

Se vårt erbjudande av utbildningar.

Om ni är beställare eller leverantörer kan ni få stödja till INSTA 800 och DS 2451-10 SV upphandlingar.


802