Referenser

Region Skåne
 • Installationspaket för e-learning, personcertifiering nivå 3 och 4 i INSTA 800, Hygienutbildning enligt DS 2451-10
Östergötlands landsting
 • Personcertifiering nivå 3 och 4 i INSTA 800, Hygienutbildning enligt DS 2451-10
Stockholms Läns Landsting
 • Personcertifiering nivå 3 och 4 i INSTA 800
Gävleborg Landsting
 • Personcertifiering nivå 3 och 4 i INSTA 800
Sörmlands Landsting
 • Personcertifiering nivå 3 och 4 i INSTA 800
Malmö Stad
 • Personcertifiering nivå 3 i INSTA 800
Locum AB
 • Personcertifiering nivå 3 och 4 i INSTA 800
ISS Sverige AB
 • Personcertifiering nivå 3 och 4 i INSTA 800, Hygienutbildning enligt DS 2451-10
Förenade Service AB
 • Personcertifiering nivå 3 och 4 i INSTA 800, Hygienutbildning enligt DS 2451-10
Sodexo AB
 • Personcertifiering nivå 3 och 4 i INSTA 800, Hygienutbildning enligt DS 2451-10
Coor Service Management AB
 • Personcertifiering nivå 3 och 4 i INSTA 800
Compass Group AB
 • Personcertifiering nivå 3 och 4 i INSTA 800


  804