Upphandlingsstöd

INSTA 800 och DS 2451-10 SV konsultstöd

INSTA 800 är en standard där ni kan fastställa önskad kvalitet och sen bedöma om leverans är enligt avtal. Detta kräver dock att underlag er rätt och går att följa upp. Då det finns en del nya möjligheter enligt den senaste edition av standarden, vill vi gärna stödja är så ni når rätt underlag.

DS 2451-10 SV är en standard som kompletterar INSTA 800 på hygiendelen av städuppgiften. Om ni ansvarar för städ i vårdmiljöer rekommenderar vi att ni använder denna standard för att undvika smittrisk från städningen. 

Om ni använder INSTA 800 (SS627801) och DS 2451-10 SV for vårdmiljöer i eras upphandling, kan vi hjälpa att göra det rätt. Se även våra referenser

Visste du att det ställs krav på kompetens inom INSTA 800?, se här

Hitta standarder här
802
814